EUfalu-projekt
(c) Perfekt-Power Kft. Kommunikációs üzletkötési és menedzsment-tanfolyamok, tréningek
- Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40. -
Levélcím: H-1450 Budapest, Postafiók 212 -
Telefon: (1) 219-0686 - fax: (1) 219-0687 - Email:
eufalu@perfektpower.hu


 

Az ICSSZEM "Élhetőbb faluért" programja keretében megvalósuló információs rendszer a hátrányos helyzetű települések pályázati programokban való eredményes részvételének elősegítése érdekében

Az "Élhetőbb faluért” program célja az ország leghátrányosabb helyzetű településeinek fejlesztése, a területi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek mérséklése, a halmozottan hátrányos településeken élők esélyegyenlőtlenségének megteremtése. Ezen célok eléréséhez többek között elengedhetetlen egy többcsatornás és többirányú információs rendszer kialakítása, amelyet egy speciális projekttel (egyik eleme a workshop) valósítunk meg, cél: elősegíteni azt, hogy az információktól sokszor elszigetelt hátrányos helyzetű települések:

 • időben értesüljenek a kiírt pályázatokról
 • pályázatírási aktivitása erősödjön
 • pályázati forráslehívó képessége javuljon
 • visszacsatolást kapjanak a benyújtott pályázatokban leggyakrabban előforduló hiányosságokról és hibákról
 • lehetőséget kapnak a partneri kapcsolataik továbbépítéséhez

1. workshop: ESZA tipusú progarmok
2. workshop: Vidékfejlesztés
3. workshop: 2007-2013 időszak várható fejlesztési lehetőségei

EUfalu-projektünk 2004 archívuma


Csak példaként a számos workshop-unkból:

 

2006. január 24-i rendevényünk programjából:

Workshop-ot szerveztünk az „Élhetőbb faluért” programban résztvevő településekről érkező EU pályázatok iránt érdeklődő civil, önkormányzati vagy a gazdaság más területén tevékenykedők számára.

Téma: A 2007-2013 közötti időszak fejlesztési lehetőségei

A részvétel ingyenes volt.

 

Programunk az alábbai szerint alakult:

Milyen kérdéseket kell figyelembe venni egy roma projekt megtervezésekor

Előadó: Solymosi Imre főosztályvezető-helyettes, ICSSZEM Roma Integrációs Főosztálya

Megújuló település - éledő helyi társadalom

Előadó: Herpainé Márkus Ágnes szakértő, ICSSZEM Fejlesztési-koordinációs Főosztálya

Fejlesztési lehetőségek 2007-2013

Előadó: Farkas Judit főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A helyi önkormányzatok EU-s pályázati tapasztalatai, a Belügyminisztérium szerepe a NFT-k előkészítésében, végrehajtásában

Előadó: Móré László főosztályvezető-helyettes, BM Önkormányzati Kapcsolatok Főosztálya

BM Önkormányzati EU Információs Központ és a Kistérség Plusz Program bemutatása

Előadó: Stenger Hajnalka vezető tanácsos, BM Önkormányzati Kapcsolatok Főosztálya

Új lehetőségek a régiókban

Előadó: Szendrényi Péter főosztályvezető-helyettes, Országos Területfejlesztési Hivatal Területfejlesztési Főosztálya

Várható változások a vidékfejlesztés területén

Előadó: Kocsondi Tamás vezető tanácsos, FVM Agrár- Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Főosztálya

* * * * * * * * *

2005. november 29-i rendevényünk programjából:

Workshop-ot szerveztünk az „Élhetőbb faluért” programban résztvevő településekről érkező EU pályázatok iránt érdeklődő civil, önkormányzati vagy a gazdaság más területén tevékenykedők számára.

Téma: Vidékfejlesztés

(AVOP, LEADER és ROP programok, az esélyegyenlőség, mint horizontális elv a pályázatokban)

A rendezvényre meghívtuk az Irányító Hatóságok és az ICSSZEM munkatársait is. Esettanulmányokkal ismerkedhettek meg és lehetőséget biztosítottunk a kérdéseik feltételére is fórum keretében.

A részvétel ingyenes volt.

Programunk az alábbai szerint alakult:

 • ICSSZEM "Élhetőbb faluért" programiroda munkatársainak előadásai:
  Az esélyegyenlőség, mint horizontális szempontrendszer a pályázati tapasztalatok fényében
  1. előadó: Halász Judit Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztály
  2. előadó: Petri Gábor Fogyatékosügyi Főosztály
 • Aktuális pályázatok az AVOP programban
  Előadó: dr. Loncsár Krisztina FVM AVOP IH osztályvezetője
 • Program a programban - LEADER+
  Előadó: Kocsondi Tamás FVM Agrár - Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Főosztály vezető tanácsosa
 • A LEADER kísérleti programról - jó és elkerülendő tapasztalatok
  Előadó: dr. Kovács Katalin MTA Regionális Kutatások Központjának osztályvezetője
 • Pályázati lehetőségek az INTERREG határ menti programok keretében
  Előadó: Dr. Hámory Jenő MEH ROP és INTERREG IH főosztályvezető helyettese
 • A ROP 3.1.2 és 3.4.2 központi képzési programjai
  Előadó: Molnár Annamária VÁTI Kht. ROP Végső kedvezményezetti csoport vezetője

* * * * * * * * *

2005. szeptember 27-i rendevényünk programjából:

Workshop-ot szerveztünk az „Élhetőbb faluért” programban résztvevő településekről érkező EU pályázatok iránt érdeklődő civil, önkormányzati vagy a gazdaság más területén tevékenykedők számára.

Téma:
Az EU által társfinanszírozott szociális, képzési és foglalkoztatási projektek tervezésével, pályázataival és végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók, tapasztalatok, lehetőségek.

A részvétel ingyenes volt.

Programunk az alábbai szerint alakult:

 • Köszöntő, az "Élhetőbb faluért" program ismertetése
  Előadó: Sík Endre Miklós ICSSZEM főosztályvezetője
 • A HEFOP programjainak ismertetése
  Előadó: Hárs Vera FMM HEFOP IH program irányítója
 • Az ESZA típusú programok tapasztalatai
  Előadó: Köves Alexandra ESZA KHT programigazgatója
 • Esettanulmány ESZA típusú kísérleti projekt HU0008-03 Phare program: Halmozottan hátrá-nyos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása
  Előadó: Lakner Judit ESZA KHT programvezetője
 • Esettanulmány a Junior Achievement Magyarország Alapítványtól
  Előadó: Jávorszky Iván ügyvezető igazgató
 • Projektismertetések:
  - HEFOP 1.3 Női reintegrációs projektek

  Ismertetőt tart: Sztachó Éva ADRA Hungary Alapítvány
  - "Élhetőbb faluért" programokhoz tartozó projektek:
  Ismertetőt tartanak: Horváth Zoltánné Kémes polgármestere
  és Szabó Attila Tarpa Manufaktúra Kft.

* * * * * * * * *


Regisztráció az EUfalu hírlevélre:

Csak az "Élhetőbb faluért" programhoz tartozó településekre tudjuk postázni a hírlevelet!

Az "Élhetőbb faluért" programhoz tartozó települések listája:

Havonta továbbítunk postai úton nyomtatott hírlevelet és emellett időközönként elektronikus úton (e-mailben) is közlünk információkat a levelezőcsoport számára.

Név: *
Beosztás, funkció, titulus: *

Szervezet, cég neve: *
szervezet besorolása: civil, gazdálkodó, önkormányzat

Postacíme: (csak a településlistán szereplőkre tudunk postázni!)
Irányítószám:
* Település: *
Utca, házszám:
*

E-mail: *
Telefon: *
Fax:
Mobiltelefon:

Egyéb megjegyzésem:

* Kötelezően kitöltendő mezők!


EU, TÁMOP, GOP, ROP, KIOP, OFA, NCA, DAOP, DDOP, ÉAOP, KMOP, KDOP, NYDOP, ÉMOP

(c) Perfekt-Power Kft., H-1450 Budapest, Postafiók 212, Telefon: (1) 219-0686